Lorem ipsum is simply free text dolor sit am adipi we help you ensure everyone is in the right jobs sicing elit, sed do consulting firms Et leggings across the nation tempor.

Latest News

Contact Info

Izv. prof. dr. sc. ANA ĐANIĆ HADZIBEGOVIĆ, dr. med.

Izv. prof. dr. sc. ANA ĐANIĆ HADZIBEGOVIĆ, dr. med.

 • Specijalist otorinolaringolog
 • Subspecijalist fonijatar
 • Somnolog

 • Diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je i doktorirala.
      Radi kao specijalist otorinolaringologije, subspecijalist fonijatrije i somnolog na Klinici za bolesti uha, nosa i grla i kirurgiju glave i vrata, Kliničkog bolničkog centra Zagreb od 2017. godine. Od 2004. do 2016. radila je kao liječnik na Odjelu za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata Opće bolnice «Dr. Josip Benčević» u Slavonskom Brodu, gdje završila specijalizaciju i subspecijalizaciju. Od 2018. do 2021. stručno se usavršavala iz područja medicine spavanja na sveučilištu u Bernu, Universita della Svizzera Italiana.
      Kao naslovni izvanredni profesor predaje na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo, Sveučilišta Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku te na Medicinskom fakultetu, Edukacijsko - rehabilitacijskom fakultetu i Muzičkoj akademiji, Sveučilišta u Zagrebu.
      Intenzivno se bavi prevencijom, dijagnostikom, liječenjem i rehabilitacijom poremećaja glasa, govora i gutanja te dijagnostikom i liječenjem opstruktivne apneje tijekom spavanja.
      2016. osvojila je prvu nagradu Jorge Perello na 28. Europskom kongresu fonijatara, u Bilbau, Španjolska.
      Član je Upravnog odbora i rizničar Europske akademije fonijatara, član je Edukacijskog odbora, Odbora za poremećaje gutanja Europske unije fonijatra, te je nacionalni koordinator za Hrvatsku pri Europskoj uniji fonijatara. Član je Upravnog odbora Hrvatskog somnološkog društva i Hrvatskog društva za apneju.
      Mentor je i komentor na više disertacija i diplomskih radova.
      Član je uredničkog odbora i koautor nekoliko poglavlja sveučilišnih udžbenika D. Đanić i sur. „Opstruktivna apneja tijekom spavanja“ i D. Đanić, A. Đanić Hadžibegović i Š. Mikšić „Tumori glave i vrata za studente dentalne medicine“. Također je koautor poglavlja u sveučilišnom udžbeniku D. Prgomet i sur. „Tumori glave i vrata“, te u priručniku Danilo Hodoba „Spavanje i poremećaji spavanja - sabrane teme s didaktičkom namjenom“ i kirurškom atlasu Bachi T Hathiram, Vicky S Khattar. „Atlas of Operative Otorhinolaryngology and Head & Neck Surgery: Voice and Laryngotracheal surgery“. Koautor je 34 publicirana znanstvena rada, voditelj je i organizator 10 međunarodnih, interdisciplinarnih tečajeva.Održala je preko 60 usmenih prezentacija na tuzemnim i inozemnim međunarodnim skupovima.