Lorem ipsum is simply free text dolor sit am adipi we help you ensure everyone is in the right jobs sicing elit, sed do consulting firms Et leggings across the nation tempor.

Latest News

Contact Info

Izv. prof. dr.sc. Irzal Hadžibegović, specijalist interne medicine, subspecijalist kardiolog

Izv. prof. dr.sc. Irzal Hadžibegović, specijalist interne medicine/subspecijalist kardiolog

  • Specijalist interne medicine
  • Subspecijalist kardiolog
  • Izv. prof. dr.sc. Irzal Hadžibegović, dr. med. specijalist je interne medicine s užom specijalizacijom iz kardiologije i voditelj Odjela za valvularne bolesti srca i angiologiju Zavoda za bolesti srca i krvnih žila Kliničke bolnice Dubrava u Zagrebu. Naslovni je docent na Fakultetu dentalne medicine i zdravstva Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku.
  • Ima bogato kliničko iskustvo iz invazivne i intervencijske kardiologije te unazad 10 godina obavlja rutinske i kompleksne zahvate: koronarografije i kateterizacije srca, perkutane koronarne intervencije u akutnom i kroničnom koronarnom sindromu, intervencijskog perkutanog zatvaranja PFO nakon kriptogenog moždanog udara i perkutanog zatvaranja atrijskog septalnog defekta te perkutane i otvorene transkateterske implantacije aortnog zaliska (TAVI). Samostalno i uspješno obavlja procedure iz područja neinvazivne kardiologije (ehokardiografija i transezofagijska ehokardiografija poglavito kod bolesti srčanih zalistaka, atrijskih defekata i ishemijske bolesti srca, analiza EKG u mirovanju i opterećenju, analiza kontinuiranog ambulantnog monitoriranja tlaka, EKG u budnom stanju i u spavanju).
  • Autor je više od 20 znanstvenih radova iz područja kardiologije i reanimatologije s preko 700 citata objavljenih u relevantnim međunarodnim bazama podataka. Autor je više od 70 stručnih radova objavljenih u knjigama sažetaka međunarodnih i domaćih kongresa i pozvani predavač iz područja kardiologije i reanimatologije na više domaćih i međunarodnih kongresa. Europski je instruktor za napredno održavanje života odraslih (ALS) i nacionalni koordinator projekta registracije i praćenja ishoda vanbolničkog srčanog zastoja u organizaciji Europskog društva za resuscitaciju. Član je Hrvatskog kardiološkog društva, Europskog društva za perkutanu koronarnu intervenciju (EAPCI) i upravnog odbora Hrvatskog društva za reanimatologiju Hrvatskog liječničkog zbora (CroRC).